Tauku atdalītājs AS-FAKU

Tauku atdalītāji AS-FAKU

 

Pielietojums

Tauku atdalītāji AS-FAKU ir projektēti un paredzēti pārtikas eļļu un tauku uztveršanai, kas nonāk notekūdeņos no dažādiem pārtikas pārstrādes uzņēmumiem (kafejnīcām, restorāniem, gaļas cehiem utt.). Tauku atdalītāji izgatavoti no PP (polipropilēna) vai nerūsējošā tērauda un to konstrukcija ietver sevī dubļu trapu ar tauku atdalīšanas nodalījumu. Tauku atdalītāji uztver un atdala taukus, lai pasargātu kanalizācijas sistēmu no aizsērēšanas. Tauku uztvērējos nedrīkst novadīt notekūdeņus no tualetēm un vannas istabām. Tauku uztvērēji pēc iespējas tuvāk jānovieto piesārņojuma avotam. Tauku uztvērēju galvenie tehnoloģiskie parametri ir projektēti atbilstoši vācu DIN 4040, austriešu ÖNORM B 5103 un EN 1825 sadaļas Uztvērēji 1. daļas normām.

 

Tauku atdalītājs AS - FAKU ER - kvadrātveida, pazemes tips

AS FAKU ER tipa tauku uztvērēji ir projektēti uzstādīšanai uz ražošanas kanalizācijas sistēmas zem zemes līmeņa. Atdalītāji var tikt uzstādīti uz betona plātnes un nosegti ar būvsmilti. Dotā tipa atdalītāji ir panesošas konstrukcijas un paredzēti uzstādīšanai vietās ar mazu grunts noslogojumu (piemēram, zaļajā zonā virs gruntsūdens līmeņa. 

Tauku atdalītājs AS - FAKU EO – apaļas formas, pazemes tipa

AS FAKU EO tipa tauku uztvērēji ir projektēti (paredzēti) uzstādīšanai uz ražošanas kanalizācijas sistēmas zem zemes līmeņa. Dotā tipa tauku atdalītāji izgatavoti ar dubultu sienu apvalku, kur starpsienu telpā rūpnieciski iestrādāts armējums. Uzstādot tauku atdalītāju, starptelpa tiek aizpildīta ar betonu. Piedāvātais risinājums nodrošina iespēju dotā tipa tauku atdalītājus uzstādīt vietās ar smagu grunts noslogojumu (zem braucamās daļas, gruntsūdens zonās, utt.). Tauku atdalītāji tiek izgatavoti, kā tehnoloģiskas pamatnes un apkopes aku pagarināšanai uz zemes līmeni var izmantot gatavus dz.betona grodaku elementus ar dz.betona pārsedzi un čuguna segvāku. 

Tauku atdalītājs AS–FAKU FR kvadrātveida forma paredzēts uzstādīšanai iekštelpās

FR tipa tauku uztvērēji ir projektēti (paredzēti) novietošanai iekštelpās, kā brīvi stāvoši rezervuāri. 

Nominālā izmēra (lieluma, gabarītu ) (NL) noteikšana
Var tikt izmantota šāda formula:

NL = QS * fd * ft * fr

Paskaidrojums:
NL – tauku uztvērēja nominālais izmērs (2., 4., 6., 8. utt.)
Qs – izplūstošā ūdens daudzums L/s
fd – tauku īpatnējā svara koeficients (pie 0,94 g/cm3 = 1, ja augstāks, tad = 1,5)
ft – temperatūras koeficients (līdz 50 °C = 1)
fr – mazgāšanas līdzekļu ietekmes koeficients (1, 3)

Pēc notekūdeņu daudzuma dienā var noteikt atbilstošo tauku uztvērēja tipu:

IEVĒROJIET !!! Pirms tauku uztvērēja nedrīkst uzstādīt smalcinātāju !!!