MŪSU LIELĀKI DARBI

              Lielāko objektu saraksts, kas apliecina piedāvājuma iesniedzēja pieredzi notekūdeņu attīrīšanā.

Laiks Pasūtītājs Objekta raksturojums
2016. gads SIA Venta FM Esošo ražošanas notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu modernizācija uzstādot MBR tehnoloģiju Q < 190m3/dienn
2016. gads SIA BRADAVA Ražošanas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas MBR tehnoloģisko iekārtu piegāde un palaišana ekspluatācijā Q <190m3/diemm
2015. gads SIA BALTIJAS ZIVIS Ražošanas notekūdeņu mehāniski – ķīmiskās priekšattīrīšanas ar bioloģisko MBR kaskādi tehnoloģisko iekārtu piegāde un palaišana ekspluatācijā, Q < 25m3/dienn
2015. gads SIA BRADAVA Dūņu atūdeņošanas tehnoloģisko iekārtu piegāde un palaišana ekspluatācijā.
2014/2015 gads / A/s Balticovo/  Ražošanas notekūdeņu mehāniski – bioloģiska attīrīšana no olu pārstrādes Notekūdeņu daudzums Q – 700m3/dienn 
2014 gads /PKS Straupe/ Ražošanas notekūdeņu mehāniski-ķīmiska priekšattīrīšana ar bioloģisko kaskādi  attīrīšana no piena  pārstrādes, Notekūdeņu daudzums Q – 80m3/dienn
2014 gads /A/s Latfood/ Ražošanas notekūdeņu no kartupeļu čipšu ražošanas mehāniski – ķīmiska priekšattīrīšanas tehnoloģisko  iekārtu piegāde, uzstādīšana un palaišana ekspluatācijā. Notekūdeņu daudzums dienn -400m3/dienn
2013 gads / SIA Grobiņas SPMK/ Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa. Ražošanas notekūdeņu mehāniski – ķīmiska priekšattīrīšana no zivju apstrādes tehnoloģisko iekārtu piegāde, uzstādīšana, Pāvilostā. Notekūdeņu daudzums dienn –   50m3.
2013. gads / SIA KOLUMBIJA Ltd / Ražošanas notekūdeņu mehāniski bioloģiska attīrīšana no zivju pārstrādes. Tehnoloģisko iekārtu piegāde, uzstādīšana un palaišana ekspluatācijā. Notekūdeņu  daudzums dienn. – 120m3
2012. gads /. SIA JAF  / Ražošanas notekūdeņu no kartupeļu un majonēžu ražošanas mehāniski bioloģiskas attīrīšanas iekārtu  tehnoloģiskās daļas izbūve SIA Pernes -L. Notekūdeņu daudzums  dienn – 15m3.
2011. gads / SIA Venta FM  / Ražošanas notekūdeņu mehāniski ķīmiskā priekšattīrīšana attīrīšana ar bioloģisko kaskādi  no zivju  miltu un eļļas ražošanas Q-120m3/dienn
2010. gads  / SIA „Ostas celtnieks” / Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšana no zivju  apstrādes SIA „ Bradava” Q-120m3/dienn,
2010. gads  / SIA „Ugāles nami”  / Ugāles NAI rekonstrukcija  Q-700m3/dienn
2010. gads /  Biedrība „Nacionālā zvejniecības ražotāju  organizācija” / Ražošanas notekūdeņu mehāniski ķīmiskā priekšattīrīšana no zivju apstrādes  Q-120 m3/dienn
2009. gads / Raunas novada pašvaldība  / Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu BIO700  tehnoloģiskās daļas rekonstrukcija. Iekārtu jauda 700m3/dienn, 
2008. gads /Atpūtas komplekss Annasmuiža / Sadzīves notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu piegāde un palaišana ekspluatācijā, iekārtu Q-9m3/dienn
2008 gads / SIA VDS  /  Olaines loģistikas parks, sadzīves notekūdeņu bioloģiskas attīrīšanas iekārtas Q-40m3/dienn
2007-2008 gads / SIA ” Lielzeltiņi” /  Ražošanas notekūdeņu attīrīšana no vistu gaļas ražošanas - iekartu projektēšana, tehnoloģijas piegāde, ustādīšana un palaišana ekspluatācijā, iekārtu jauda Q-500m3/dienn,
2007. gads / SIA „ŪKS Projekts”  / Sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija  ciematā Silakrogs Q- 200m3/dienn
2005. gads / SIA „Baltic Juise Terminal” / Notekūdeņu ķīmiskā priekšattīrīšana ar bioloģisko kaskādi no sulu pārstrādes Q- 10m3/dienn                                                               
2005-2006.gads / SIA „Papīrfabrika „Līgatne” / Ražošanas notekūdeņu attīrīšana no makulatūras  pārstrādes Q- 3500m3/dienn