PAR MUMS

Mūsu uzņēmums dibināts 2003.gadā un veiksmīgi turpina darbu pie dažādiem projektiem saistītiem ar notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām. Pamatā mūsu darbs saistīts ar sarežģītām rūpnieciskas izcelsmes notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām, bet mūsu klientiem mēs spējam piedāvāt arī dažādas tipveida notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai no privātmājām, ciematiem, kempingiem, viesnīcām, skolām un ofisiem, naftas produktu atdalītājus un lietus notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, paredzētas dažāda veida plūsmām uz uzstādīšanas risinājumiem, kā arī tauku uztvērējus paredzētus dažādiem ēdināšanas uzņēmumiem un nelieliem ražošanas objektiem, kur ir risks piesārņot notekūdeņus ar taukiem un eļļu.

Ejot līdzi progresam tehnoloģiju jomā un Latvijas vēlmei būt par zaļo valsti (šobrīd esam jau pirmajā desmitniekā), nolēmām paralēli esošai jomai arī strādāt pie alternatīvās enerģijas iekārtu piedāvājumiem.

Pašreiz veiksmīgi esam uzsākuši jaunu MBR (mikrofiltrācijas bioreaktors) notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju ieviešanu un esam sasnieguši labus rezultātus. Izmantojot MBR tehnoloģiju var būtiski samazināt iekārtu konstruktīvos izmērus, jo MBR tipa iekārtas var darboties pie daudz augstākas aktīvo dūņu koncentrācijas, nekā klasiskās notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas. Tas būtiski samazina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu konstrukciju izbūves izmaksas. Tāpat MBR tipa iekārtām nav nepieciešams izbūvēt otrējos nostādinātājus.

MBR tehnoloģiju var pielietot vietās, kur ir grūtības ar attīrītu notekūdeņu kvalitātes rādītāju nodrošināšanu un stipri pārslogotās iekārtās.

Tāpat esam uzsākuši darbus pie UF (ultrafiltrācija) un NF (nanofiltrācija) tehnoloģiju ieviešanas.  Dotās tehnoloģijas izmanto vietās, kur ir īpaši augstas prasības notekūdeņu attīrīšanai.

Vel viena liela problēma notekūdeņu attīrīšanas iekārtās ir liekās dūņas. Bieži ir situācijas, kad tās ir šķidrā veidā un to apsaimniekošanai tiek izmantoti lieli resursi. Uz doto brīdi jau esam uzstādījuši dūņu atūdeņošanas tehnoloģiju – dūņu atūdeņošanas dehidrators. Iekārta veic dūņu atūdeņošanu līdz sausnes saturam 18%. Šādas dūņas jau aizņem mazāk vietas un tās var retāk transportēt, kas savukārt samazina dūņu apsaimniekošanas izmaksas. Atūdeņotās dūņas var transportēt ar auto piekabi, piemēram uz biogāzes staciju vai specializētām dūņu glabātuvēm.

Protams pie mums var pasūtīt dažādu tehnoloģisko aprīkojumu un ierīces paredzētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, piemēram gaispūtes, aerācijas elementus, sūkņus uc.

Joprojām veicam dažādu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģisko procesu traucējumu izpēti. Izmantojot mūsdienīgu notekūdeņu attīrīšanas procesu simulācijas programmatūru varam noteikt procesu kļūmes un ieteikt risinājumus to novēršanai.

Mēs Jums turpinām piedāvāt notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas, kas  notekūdeņus attīra un novada atpakaļ dabas apritē, lai ūdens resursi pietiktu arī nākamajām paaudzēm.

Ieinteresējāties?

Laipni lūgti mūsu mājaslapā!