Smaku likvidēšana ar fizikāli-ķīmiskiem paņēmieniem IonActOx

Smaku likvidēšana ar fizikāli-ķīmiskiem paņēmieniem IonActOx

 

Notekūdeņu attīrīšanas stacijas un daudzām rūpnieciskām ražotnēm rodas problēmas ar smakām. Uzņēmums ASIO šīs problēmas risināšanai piedāvā tehnoloģijas, kas novērš šo problēmu. Izvēloties piemērotāko variantu attiecīgā situācijā uzņēmums ņem vērā smakas rašanās cēloni un piemēro attiecīgo tehnoloģiju tās novēršanai. 

Pamata metodes gaisa attīrīšanai:

 1) bioloģiskā oksidācija

 2) ķīmiskā mazgāšana

 3) adsorbcija uz cieta sorbenta (aktīvā ogles utt.)

 4) fizikāli ķīmiskie oksidācijas paņēmieni

Gaisa attīrīšana ar aktīvo skābekli IonActOx

Darbības apraksts

Jonizācijas vienībā tiek radīts spēcīgs elektrostatiskais lauks. Gaisā, kas plūst starp diviem elektrodiem, notiek ķīmiskās reakcijas. Gala rezultātā, no vienas puses, elektrons atomā pārvietojas uz orbītu ar augstāku enerģētisko potenciālu, bet, no otras puses, vienlaikus tiek ģenerēts reāls skābekļa jons. Procesa laikā vienlaikus notiek gan skābekļa aktivācija, gan jonizācija. Aktivētais skābeklis ir spēcīgs oksidējošais reaģents.
Salīdzinājumā ar oksidēšanu, ko veic ar neitrālu skābekli, oksidācijai ar aktīvo skābekli ir vairākas priekšrocības, reakcijas notiek ātri pat ar spēcīgiem gaisa piesārņotājiem. Kaitīgās vielas oksidēšanās procesā tiek pārvērstas ūdenī, ogleklī, oksīdos un citos nekaitīgos savienojumos. Tāpat tiek degradētas arī nepatīkamu smaku radošās vielas.

Procesa priekšrocības:

 1) smakojošās gāzes tiek pārvēršas ūdenī, oglekļa dioksīdā un citās nekaitīgās vielās

 2) tiek neitralizēti slimības izraisošo patogēni

 3) procesa produkts augsta kvalitāte svaigs gaiss

4) ātrs process nodrošina ari gaisa recirkulāciju 

 

Notekūdeņu attīrīšanas stacijas un daudzām rūpnieciskām ražotnēm rodas problēmas ar smakām. Uzņēmums ASIO šīs problēmas risināšanai piedāvā tehnoloģijas, kas novērš šo problēmu. Izvēloties piemērotāko variantu attiecīgā situācijā uzņēmums ņem vērā smakas rašanās cēloni un piemēro attiecīgo tehnoloģiju tās novēršanai.

Pamata metodes gaisa attīrīšanai:

   bioloģiskā oksidācija

   ķīmiskā mazgāšana

   adsorbcija uz cieta sorbenta (aktīvā ogles utt.)

   fizikāli ķīmiskie oksidācijas paņēmieni 

 

Smaku fotokatalītiskā likvidēšana PhoCatOx

Tas ir vēl viens fizikāli ķīmiskais paņēmiens. Šajā procesā kombinēta fotooksidācija, iedarbojoties UV gaismai, un katalītiskajai oksidācija. Šo tehnoloģiju parasti izmanto gadījumos, kad atkritumu gāzes satur daudz grūti oksidējamu smirdošu vai organisko vielu. Piesārņoto gaisu aizvada uz reaktoru, kurā īsviļņu UV gaisma iniciē ķīmisko reakciju. Smirdošo komponentu molekulārās saites sašķeļas, un rodas skābekļa radikāļi, hidroksils, ozons un citi oksidējošie joni. Līdztekus tam UV gaisma sašķeļ smirdošo vielu molekulas un tādējādi atbalsta oksidēšanās procesu. Tādējādi tiek likvidētas oksidējamās piesārņojošās vielas, tādas kā sērūdeņradis, amonjaks, merkaptāni un ogļūdeņraži, un tiek likvidēta smaka. Katalizators kalpo galīgajai oksidācijai un var darboties kā īslaicīgs uztverošais līdzeklis. Savienojumi, kas netiek nooksidēti uzreiz, reaģē uz katalizatora virsmas un sadalās. Par katalizatoru var būt virsmaktīva ogle vai metālu oksīdi, atkarībā no apstrādājamās atkritumu gāzes rakstura. Katalizatori nav absorbenti, tiem piemīt vienīgi katalītiskā iedarbība uz citām oksidēšanās reakcijām.

 

Gaisa attīrīšanas kombinācija PhoCatOx ar fotokatalītiskās oksidācijas izmantošanu

Priekšrocības:

1 - stabilas un augsta līmeņa gaisa attīrīšanas nodrošināšana

2 - tiek likvidētas arī grūti oksidējamas vielas, piem., sērūdeņradis, kura koncentrācija pārsniedz 1.000 ppm

3 - iekārta pēc PhoCatOx principa – piemērota un droša tādu gaisa apstrādei, kas satur augstu kaitīgo vielu koncentrāciju droša,

4 - vienmērīga gaisa attīrīšana arī tad, ja vielas grūti noārdāmas neitralizē patogēnus

5 - ļoti funkcionāla iekārta

6 - nav nepieciešamas ķimikālijas

7 - Neliels ūdens patēriņš