Proporcionālais dozācijas sūknis MIX DOS

Proporcionālais dozācijas sūknis MIX DOS

 

Pielietojums

Dotā veida sūkņi paredzēti precīzai noteiktu ķimikāliju dozēšanai, kas plūst caur sūkni. MIX-DOS sūkni darbina caurplūstošais šķidrums, tādēļ nav nepieciešamas papildus enerģijas avots.

Priekšrocības

    1) darbojas bez papildus enerģijas patēriņa

    2) dozē proporcionāli

    3) pašiesūcošs (Hs = 4 m)

    4) dozēšanas daudzums iestādāms

    5) vienkārša uzstādīšana

Izmantošana

    1) Lauksaimniecībā

    2) Tipogrāfijās

    3) Mājlopu audzēšanā

    4) Dezinfekcijas vajadzībām

    5) Pārtikas rūpniecībā