Notekūdeņu sūknētava AS-PUMP

Notekūdeņu sūknētava AS-PUMP

 

 Pielietojums

Notekūdeņu pārsūknēšanas stacija AS-PUMP paredzēta notekūdeņu pārsūknēšanai, lai samazinātu kanalizācijas kolektoru dziļumu. Sūknētavas darbība nodrošina notekūdeņu līmeņa maiņu, ko uzstāda pēc konkrētās vietas prasībām. Vietās, kur kanalizācijas kolektorā nav iespējams nodrošināt dabīgu kritumu, pēc sūknētavas tiek uzstādīts spiedvads.

 

Apraksts

Notekūdeņu sūknētava AS-PUMP izgatavotas no polipropilēna ar vienu (panesošu) vai dubultsienu korpusu (starp sienu telpa tiek piepildīta tiek piepildīta ar betonu), komplektējas ar vienu vai diviem sūkņiem, iekšējo apsaistes tehnoloģiju un sūkņu stacijas kontroles vadības paneli. Sūknētavā atkarībā no notekūdeņu pieplūduma var tikt uzstādīti vairāki sūkņi. Normālas darbības laikā sūkņi tiek noslogoti ar nepilnu jaudu mainīgā secībā. Gadījumā, ja kāds no sūkņiem ir bojāts, darbībā esošais sūknis uzsāk darbību ar pilnu jaudu. Šāds risinājums novērš sūkņuakas pārplūšanu. Sūkņu darbības režīms tiek uzstādīts vadības panelī, kur uzstādi laika releji. Gadījumā, ja kanalizācijas tiklos ir radusies liela notekūdeņu noplūde sūkņi ieslēdzas automātiski, ko nodrošina līmeņa pludiņa darbība. Lai neradītu sūkņa bojājumus, sūknētava papildus tiek aprīkota ar redeļu grozu, kas novērš rupjo mehānisko piemaisījumu iekļūšanu sūknētavā. Apkalpošanas ērtībām redeļu grozs tiek aprīkots ar mehānisku trīsi.

 

Sūknētavas tiek izgatavotas pēc pasūtījuma, saskaņā ar sekojošu tehnisko informāciju:


1. Sūkņu stacijas ražība Q=...m³/h
2. Sūkņu skaits stacijā (viens vai divi)
3. Sūkņa elektriskai pieslēgums 230V vienfāžu/400V trīsfāzu
4. Ievada izmērs DN... un tā attālums līdz sūkņu stacijas vākam
5. Spiedvada DN... un tā garums
6. Spiešanas augstums H/m
7. Viena vai dubultu sienu korpusa, atkarībā no novietošanas un izbūves
apstākļiem.

Sūknētava tiek komplektējas ar SIGMA vai KSB AMAREX sūkņiem.