NAI modelēšana un procesu simulācija

 

Jauns pakalpojums:

notekūdeņu attīrīšanas iekārtu veiktspējas uzlabošana!

 

Jūs vēlaties uzlabot sava uzņēmuma NAI darbības procesu kvalitāti, saprast problēmu sliktai NAI darbībai, pārbaudīt projektētās NAI darbības iespējas pirms tās būvniecības, pārbaudīt strādājošas NAI procesus pie dažādiem noslodzes režīmiem, uzlabot NAI veiktspēju , kā arī samazināt NAI ekspluatācijas izmaksas elektroenerģijas patēriņa ziņā – mēs pateiksim, kā to veikt.

 

Uzņēmums SIA AHM Victory ar specializētas zinātniskas datorprogrammas GPS/X palīdzību piedāvā veikt NAI darbības procesu analīzi.

Ieguvums NAI ekspluatētajiem - uzzināt NAI iespējas pie dažādām hidrauliskām un piesārņojuma slodzēm, kā arī uzlabot NAI ekspluatācijas rādītājus tieši energoefektivitātes ziņā.

Ieguvums NAI projektētājiem – pārbaudīt projektējamo iekārtu darbību un iespējas veikt NAI projekta optimizāciju.

 

Kā to veikt?

Atsūtiet mums uz e-pastu pieteikumu par vēlmi veikt NAI procesu analīzi un optimizāciju. Mēs izsūtīsim Jums aptaujas veidlapu par NAI tehniskajiem parametriem, kuru ir nepieciešams aizpildīt un nosūtīt mums atpakaļ. Mēs noteiksim optimālos NAI procesu parametrus un sniegsim Jums īsu vispārīgu informāciju par NAI iespējām. Ja pasūtītāju tālāk interesē saņemt konkrētus tehnoloģiskus parametrus NAI optimizācijai, SIA AHM Victory nosūtīs rēķinu, pēc kura apmaksas pasūtītājam tiks nosūtīti tehnoloģiskie parametri NAI darbības optimizācijai. 

Par programmu GPS/X

 

Dinamisko procesu modeļiem piemīt milzīgs potenciāls,  kā praktiskam palīgam NAI operatoriem, inženieriem un vadītājiem, neskatoties uz to, agrāk modeļu veidošana un attīstīšana, simulāciju veikšana un rezultātu analīze augsto izmaksu dēļ  netika bieži lietoti. Lai mazinātu modeļu veidošanas procesa sarežģītību, un līdz ar to arī izmaksas, ir  nepieciešami instrumenti, kas atvieglotu ikvienu modelēšanas procesa posmu.

 

GPS/X ir neaizstājams instruments - viegli lietojams interfeiss, saistīts ar jaudīgu un apjomīgu simulācijas modeļu datubāzi -, kas ievērojami samazina simulāciju pētījumu veikšanas izdevumus. GPS/X ir modulāra, daudznozaru modelēšanas vide, kas simulē komunālo un industriālo notekūdeņu attīrīšanas rūpnīcu darbību. Programma ir pasaules līderis notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  darbības principu simulatoru vidū. GPS/X izmanto augstas kvalitātes grafisko interfeisu dinamiskās modelēšanas un simulācijas veicināšanai. Neviena cita datorprogramma, kas paredzēta notekūdeņu attīrīšanas procesu modelēšanai un simulēšanai, nepiedāvā tādas pakāpes elastību un darba efektivitāti kā GPS/X. Šī tehnoloģija pati par sevi ir mākslas darbs – tā izveidota uz jaunāko pētījumu pamata procesu maketēšanas jomā, tā ietver jaunākās simulāciju tehnoloģijas, attīstītu grafisko vizualizāciju un neskaitāmu daudzumu produktivitāti veicinošu instrumentu, kas atvieglo modeļu veidošanu, simulāciju veikšanu un rezultātu analīzi. Šāds elektronisko instrumentu kopums ļauj interaktīvi un dinamiski pētīt un izvērtēt rūpnīcas dažādo elementu procesu savstarpējo mijiedarbību. Efektīvas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu  plānošanai, organizācijai, kontrolei un operāciju veikšanai ir ārkārtīgi svarīgi saprast šīs attiecības.

 

Modelēšanas pētījumi sastāv no 5 pamata posmiem:

 • Modeļa uzbūve
 • Modeļa kalibrēšana
 • Procesu secības iestatīšana
 • Simulācija
 • Rezultātu analīze

 

 

Piemērs NAI modelēšanas un simulācijas darba virsmai.

 

 

GPS/X ir datorprogramma, kas īpaši izveidota komunālo un industriālo NAI  procesu modelēšanai un simulācijai. Neskatoties uz to, vai Jūs plānojat jaunu iekārtu būvniecību, vai vēlaties simulēt jau esošas NAI darbības shēmu, mūsu uzņēmums  ar programmas GPS/X palīdzēsim veikt Jums  NAI uzlabojumus,  NAI plānojuma kvalitāti un darbības efektivitāti.

 

GPS/X ietver interfeisu,  kas elektroniski saistīts ar plašu simulācijas modeļu datubāzi. Tādā veidā tiek ievērojami samazināta simulāciju pētījumu sarežģītība, padarot GPS/X par vērtīgu

inženierzinātņu instrumentu.

 

Veicot uzlabojumus  jau esošās NAI sistēmas, ar GPS/X iespējams pārbaudīt to hidraulisko un piesārņojuma slodžu  palielinājumu, uzlabot procesu kopējo darbības efektivitāti un izejošo parametru kvalitāti.

 

 

GPS/X ir izsmalcināta simulācijas ierīce ar bīdāmiem slēdžiem, pogām un parametru kontrolieriem, kas vizuāli atveido ikvienas NAI operāciju kopumu. Turklāt, kalibrēšanas instrumentu grupa palīdzēs smalki iestatīt jebkādus NAI modeļa parametrus, kas precīzi attēlos faktisko NAI  darbības efektivitāti.

 

 

 

 

 GPS/X  var palīdzēt:

 • Procesu projektēšanas pamatu mācīšanā,
 • Procesu izpildē un optimizācijā,
 • Radīt un attīstīt jaunus procesu modeļus
 • Sistēmu darbības shēmu simulācija no elementāriem pamatiem līdz pilnībai

 

Sākotnēji GPS/X tika izveidots kā pētniecības instruments, kas vēl joprojām tiek izmantots zinātnē kā vide praktisko pētījumu veikšanai visā pasaulē, un ir iemesls ievērojamu akadēmisko sasniegumu gūšanā.

 

Daži piemēri, kā GPS/X tiek lietots mācību procesā un izpētē, akadēmiskajā vidē.

 • Ar GPS/X izveidoti, kalibrēti un praksē pārbaudīti aktīvo dūņu iekārtu darbības modeļi.
 • GPS/X ticis izmantots notekūdeņu attīrīšanas procesu tehniskās projektēšanas demonstrācijās bakalaura un maģistra studentiem universitātēs. Ar to iespējams pētīt projektēšanas un ekspluatācijas vadības stratēģiju ietekmi.
 • GPS/X veicina praktiska priekšstata rašanos par to, kā darbojas īsta NAI, un gūt interaktīvu pieredzi par to, kā savstarpēji mijiedarbojas galvenie tehniskie parametri un sistēmas elementi notekūdeņu attīrīšanas procesos.
 • GPS/X kalpo,  kā efektīvs instruments akadēmiskajos pētījumos, kuru mērķis ir izzināt labākus notekūdeņu attīrīšanas principus un izstrādāt jaunas rīcības stratēģijas (piemēram, biopolimēru atdalīšana no ūdens), kā arī veidot jaunas notekūdeņu attīrīšanas shēmas un simulēt tās modeļos.

GPS/X izmanto tehnisko procesu inženieri, lai izpētītu dažādu NAI iekārtu kontroles stratēģiju priekšrocības. Šādi viņiem dota iespēja izpētīt, kas notiek ar notekūdeņu attīrīšanas rezultātiem, NAI galējas noslodzes gadījumā, neriskējot gūt zaudējumus pašā NAI. 

 

 

 

GPS/X... simulāciju un optimizācijas sniegtās priekšrocības

 

GPS/X ir matemātiskās modelēšanas, simulāciju veikšanas, procesu optimizācijas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vadības datorprogramma.

 

GPS/X palīdzēs modelēt Jūsu  uzņēmuma NAI un plānot tā darbības stratēģijas, kas sniegs iespēju veikt alternatīvu jauninājumu izmēģinājumus, neriskējot zaudēt kapitāla vērtības.

Šī programma ir vienīgais virtuālo simulāciju veicējs tirgū, kas ietver instrumentus,  spējīgus sniegt ātru Jūsu NAI  tehnisko parametru analīzi un uzlabot tās stratēģisko darbību.

Ar GPS/X  mēs varam piedāvāt:

 • Ātri izveidot reālajai situācijai atbilstošus notekūdeņu attīrīšanas iekārtu modeļus, izmantojot iepriekš iestatītu platformu un/vai būvējot, pārvietojot un noliekot shēmā elementu procesus
 • Samazināt simulācijas pētījumu veikšanai  prasītās pūles
 • Viegli piekļūt GPS/X plašajai simulācijas modeļu datubāzei
 • Izveidot plašas shēmas un uzlabot jau esošās vai vēl tikai topošās NAI darbības efektivitāti

Automātiski aprēķināt galvenos tehniskos rādītājus sistēmas efektivitātes mērīšanai un spēt izvērtēt labākos sistēmas darbspējas līmeņus, lai pieņemtu visizdevīgākos lēmumus.

 

 • Simulēt dažādas elementu kombinācijas, lai testētu NAI sistēmas darbspēju, izvērtētu tās potenciāli vājākos posmus un identificēt posmus, kuros nepieciešams veikt uzlabojumus
 • Pielietot alternatīvas rīcības taktikas un izvērtēt to sniegtos rezultātus pirms laika, naudas un līdzekļu ieguldīšanas nepārbaudītās jauninājumu stratēģijās

Palielinot ražīgumu, uzlabojot darba efektivitāti un izejošo attīrīto notekūdeņu kvalitāti, panākt kapitāla palielināšanos un operāciju izmaksu samazināšanos

 

Izmantojiet GPS/X modelēšanu savā uzņēmumā, lai:

 • Veicinātu sapratni par savas NAI procesiem un izveidotu savu intelektuālā īpašuma bāzi
 • Izveidotu savas jau esošās NAI repliku - dinamisko modeli
 • Paredzētu sistēmas uzvedību, lai spētu izveidot optimālas NAI operāciju stratēģijas
 • Izzināt iespējas, kā ietaupīt līdzekļus, samazinot izmaksas

 

Būtībā programmas sniegto informāciju iespējams izmantot, lai izveidotu pasaules līmeņa rīcības taktikas, kas sniegs tirgus līdera cienīgu izpratni par savas NAI darbspēju.

 

Veiksmīgas GPS/X modelēšanas jomas sevī ietver:

Posms

Pielietojums

Plānošana

 • Ietekmes izvērtējums – palielināts organiskais un hidrauliskais rūpnīcas noslogojums
 • Jauni norādījumi – nitrifikācija, labākā pārveides varianta atlase
 • Kopējā NAI efektivitāte – izvērtēt un optimizēt NAI  darbību kopumā, tai skaitā cietvielu un/vai šķidruma pārvietošanu
 • Jauni procesi – izvērtēt jaunus vai uzlabotus procesus stadijā pirms notekūdeņu  attīrīšanas veikšanas (piem., primārā nostādinātājā ķīmiskās vielas pievienošana)
 • Dinamiskie apstākļi – apzināt attīrīšanas iekārtas procesu darbspējas  atkarībā no gaisa padeves un  dūņu
 • NAI jauninājumi – tehnoloģiju novērtējums un izlase

Operācijas

 • Operāciju stratēģijas – pārliecināties par esošo stratēģiju piemērotību
 • NAI  dinamika – apzināt mainīgo iekšējo pārstrādes rādītāju ietekmi, pazemināta skābekļa līmeņa zonas, nitrifikācijas un denitrifikācijas rezultātā radušās bezgaisa zonas un vispārējo NAI attīrītspēju
 • Palielināta noslodze – izpētīt, kāda darbības stratēģija būtu vispiemērotākā
 • Tehniskās apkopes programmas – noteikt gaisa padeves un  aerācijas  sistēmas  jaudu un izvērtēt ieteicamā attīrīšanas procesa parametrus
 • Kontroles inženieri – izpētīt dažādas kontroles stratēģiju priekšrocības, noslogot NAI un izvērtēt hipotēzes

Izdevumu samazināšana

 • Procesu sniegtās iespējas – izvērtēt vairākus fosfora samazināšanas paņēmienus
 • Polimēru dozas optimizācija – līdzsvarot notekūdeņu pārvietošanas un polimēru piejaukumu atdalīšanas izmaksas izdevumu samazināšanas nolūkos
 • Energoresursu izmaksu taupības pasākumi – veikt izšķīdinātā skābekļa kontroles iespējamos uzlabojumus
 • Kontroles taktikas – optimizēt gaisa padevi attiecībā uz izmaksām un tās ietekmi uz nitrifikāciju, denitrifikāciju un izejošo attīrīto  notekūdeņu kvalitāti

Apmācība

 • Izmantojot GPS/X kā mācību līdzekli, uzlabot NAI operatoru zināšanas
 • Izvērtēt NAI darbinieku idejas attiecībā uz NAI darbību un konkursa kārtā atlasīt labākos risinājumus

 

Programmas piedāvātie pielietotie moduļi

 

NAI Simulators

GPS/X iekļautie pamata modelēšanas un simulāciju instrumenti ļauj veikt vairāk kā 50 jau gatavas GPS/X iepriekš iestatītas NAI  modeļu simulācijas, kā arī Jūsu pašu individuālā plānojuma shēmas.

 

NAI Veidošanas platforma

Šī moduļa pamatā ir GPS/X grafikas interfeiss, kas paredzēts individuāli izstrādāt un izveidot rūpnīcas elementu plānu vai mainīt jau esošo procesu diagrammu iestatījumus.

 

NAI Analītiskā platforma.

Analītiskā platforma automatizē modeļa parametru jūtības analīzi, sistēmai esot vai nu miera, vai dinamiskas simulācijas stāvoklī. Piemēram, analītiskā platforma ļaus automātiski izstrādāt funkcionālo tabulu, kurā attēlota nitrifikācijas atkarība no tādiem būtiskiem parametriem kā notekūdeņu dūņu vecuma un temperatūras.

 

NAI Optimizators

Šis modulis palīdz optimizēt NAI operācijas, piemēram, ja Jums nepieciešams noteikt labāko gaisa plūsmas sadalījumu aktīvācijas baseinā,  izejošo attīrīto notekūdeņu  kvalitātes uzlabošanu  un gaisa padeves izmaksu samazināšanas nolūkos. Optimizators var tikt izmantots arī modeļa kalibrēšanas procesa automatizācijas un laika taupīšanas nolūkos, kur viens vai vairāku parametru mērinstrumenti tiek iestatīti tik precīzi, lai lasījumi tiktu iegūti iespējami tuvāk patiesībai.