Naftas produktu noplūdes detektors AS-DETECTOIL

Naftas produktu noplūdes detektors AS-DETECTOIL

Pielietojums

Signālierīce AS-DETECTOIL paredzēta naftas un tauku produktu konstatēšanai uz ūdens virsmas. AS-DETECTOIL ir testēta un sekmīgi pārbaudīta J.Heirovskha vārdā nosauktā institūtā, Prāgā. Šādu signālierīci izmanto naftas un tauku produktu noplūdes konstatēšanai no dažādiem rūpnieciskajiem objektiem. AS-DETECTOIL var izmantot arī naftas produktu un tauku atdalītājos nodrošinot to darbības automātisku uzraudzības iespēju. Signālierīce sastāv no diviem atsevišķiem elementiem – kontroles paneļa un peldošas zondes.

Apraksts

Iekārtas darbības princips balstās uz elektroķīmiskajām izmaiņām notekūdeņos, ko rada vieglu peldošu substanču nonākšana uz ūdens virsmas. Gadījumā, ja ūdeni nonāk naftas vai tauku produkti izmainās ūdens virsmas elektrovadītspēja. Elektrovadītspējas izmaiņas tiek konstatētas ar peldošās zondes palīdzību un signāls tiek novadīts uz signālierīces vadības paneli. 

Signālierīce reaģē uz naftas vai tauku produktu kārtiņu, kas atrodas uz ūdens virsmas. Zondes jūtīgumu uz naftas produktu vai tauku kārtiņu iespējams regulēt atkarībā no vajadzības, tai jābūt robežās no 0,2 līdz 0,5 mm. Rūpnieciskais peldošās zondes jūtīgums uz naftas produktu vai tauku kārtiņu ir iestādīts robežās no 0,3 līdz 0,5 mm. Reaģēšanas laiks signālierīcei uz naftas vai tauku noplūdi ir 0,1 sek.
Signālierīces galvenā priekšrocība ir viegla uzstādīšana un viegla apkalpošana. AS-DETECOIL pieslēgta pie 220V sprieguma. Pieļaujama uzstādīšana sprādzienbīstamās vidēs Elektroenerģijas patēriņš signālierīcei ir 2W. Signālierīces optimāla darbība iespējam pie temperatūras, kas ir robežās no -20 līdz +40 ˚C.