Industriālo notekūdeņu priekšattīrīšana

Flotācijas iekārtas AS FLOT

 

Pielietojums

Iekārta, kas paredzēta galvenokārt pārtikas rūpniecībā tauku atdalīšanai no notekūdeņiem. Flotācijas iekārtas darbība nodrošina SV, BSP5, ĶSP samazināšanai notekūdeņos no kautuvēm, gaļas kombinātiem, zivju apstrādes uzņēmumiem, tauku ražošanā, pienotavās un tml.

 

Apraksts

Flotācijas vienība darbojas pēc spiediena flotācijas principa, t.i., daļa ūdens tilpuma reaktorā tiek recirkulēta un piesātināta ar gaisu. Recirkulācijas plūsma pirms ieplūdes reaktorā sajaucas ar piesārņoto ūdeni. Radušies gaisa mikroburbulīši savienojas ar mehāniskā piesārņojuma daļiņām, radot pietiekamu cēlējspēku, kas nepieciešams mehānisko piemaisījumu uzpeldēšanai. Reaktora virspusē rodas putas, kas satur mehāniskos piemaisījumus un pēc noteiktiem laika intervāliem ar speciālu bīdītāju palīdzību putas tie nosmeltas un novadītas savākšanas renē. 

Uzbūves shēma

 

Priekšrocības:

- būtiski samazina tauku daudzumu notekūdeņos, tiek ievērotas piesārņojuma robežvērtības, ko nosaka kanalizācijas apsaimniekotājs
- flotācijas vienības ievietošana notekūdeņu attīrīšanas sistēmas krasi samazina bioloģisko noslodzi uz attīrīšanas iekārtām, nodrošinot efektīvu tālāku notekūdeņu attīrīšanas procesu 
- automātiska ekspluatācija un nelielas prasības attiecībā uz apkopi 
- izmantojot ražošanas laikā augstas kvalitātes materiālus, tiek garantēta iekārtas ilgmūžība 
- ļoti intensīva smalkas gaisa dispersijas veidošanās ļauj ekspluatēt iekārtu parastās flotācijas režīmā, neizmantojot ķīmiskās piedevas
- iespēja intensificēt tīrīšanas procesu, dozējot piemērotu koagulantu, flokulant

Dažādu flotāciju veidu darbības efektivitāte

 

 

Flotācijas vienības FJ pievienošanas shēma ar iebūvētu „ROSI" rotācijas sietu

 

Mehāniski un fizikāli-ķīmiskā notekūdeņu priekšattīrīšanas kompleksa risinājums