Automātiskā filtrprese, transportieris SFT

Automātiskā filtrprese, transportieris SFT

 

Pielietojums

Automātiskās filtrpreses, transportieris paredzētas notekūdeņu attīrīšanai no smalkiem mehāniskiem piemaisījumiem. SFT (Salsnes Filtrprese, Transportieris) filtrus pielieto notekūdeņu attīrīšanas stacijās, kā arī dažādos cehos pirms notekūdeņu novadīšanas centrālājos kanalizācijas tīklos.
Tiek izgatavoti dažādu veidu filtrprešu modeļi un tie paredzēti notekūdeņu mehāniskai attīrīšanai ar caurplūdi no 10 līdz 180 l/s (36 līdz 648 m3/h). Filtrācijas ekrāna spraugas sākot ar 0,1 līdz 1,0 mm.
Filtrpreses tiek izgatavotas saskaņā ar individuālu pasūtījumu, atkarībā pēc pielietojuma. 

Darbības apraksts

Notekūdeņi ieplūst ieplūdes daļā (1), tad plūst caur filtrpreses lentu, kas nodrošina suspendēto vielu atdalīšanu no 40% līdz 80%. Filtrpresē mehāniski attīrītais ūdens tālāk pārplūst uz izplūdes cauruli (3). Lentas rotācijas virziens norādīts ar bultiņām attēlā. Lentas rotācija nodrošina mehānisko piemaisījumu transportēšanu uz gliemžvārpstu (12). Lielākie mehāniskie piemaisījumi nokrīt no lentas gravitācijas spēka ietekmē (8). Smalkākie piemaisījumi no filtrpreses lentas tiek atdalīti ar saspiesta gaisa palīdzību (9). No lentas atdalītie mehāniskie piemaisījumi tālāk ar gliemežvārpstu (12) tiek transportēti uz presēšanas daļu (18). Nogulšņu presēšanas blīvumu iespējams regulēt ar vākā aprīkotajām atsperēm (20).
Filtrpreses lenta tiek izgatavota no plastikāta un ar dažādu filtrācijas spraugu platumu atkarībā pēc konkrētā pasūtījuma. Lai nodrošinātu efektīvāku filtrpreses darbību, tās papildus aprīkotas ar karstā ūdens sprauslu (11), kas nodrošina tauku un eļļu atdalīšanu no filtrpreses lentas (sprauslas darbība norit 2 reizes dienā patērējot 2x20 litrus ūdens).
Līmeņa indikatora (4) mērījumi nodrošina filtrpreses lentas elektrodzinēja (16) darbības režīmu. Pēc līmeņa indikātora mērījumiem, automātiski palielinās vai samazinās elektrodzinēja apgriezienu skaits. Palielinoties notekūdeņu līmenim attiecīgi palielinās arī elektrodzinēja apgriezienu skaits. Gadījumā, ja notekūdeņi nepieplūst elektrodzinēji automātiski atslēdzas un atsākoties notekūdeņu plūsmai tie ieslēdzas.

Piegāde pēc pasūtījuma!