AS-VARIOcomp ROTO

AS-VARIOcomp ROTO

Attīrīšanas iekārtu AS-VARIOcomp 5 K standarta versijā izgatavota no vairākām, savstarpēji sakausētām polipropilēna detaļām, taču šobrīd izstrādāts jauns tehniskais risinājums – monolīta korpusa iekārta, tips AS VARIOcomp 5K Roto. Tehnoloģiskie procesi Roto tipa attīrīšanas iekārtā pilnībā atbilst standarta versijai AS-VARIOcomp 5 K.

Monolītkorpusa notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta, tips AS-VARIO 5K Roto

                                                             

Garantētie notekūdeņu izplūdes parametri

AS – VARIOcomp K tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas paredzēta 5 - 25 iedzīvotāju skaita ekvivalentam garantētie izplūdes parametri:

  - BSP5 < 20mg/l 
  - ĶSP < 90mg/l 
  - SV < 30mg/l
  - N-NH4 < 15mg/l