AS-VARIOcomp N 30-150 CE - Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas no 30 līdz 150 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

AS-VARIOcomp N 30-150 CE

 

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas no 30 līdz 150 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

Pielietojums

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārta AS-VARIOcomp N (turpmāk tekstā NAI), turpina praksē pārbaudīto tipveida NAI sēriju, kuras komercnosaukums ir AS-VARIOcomp V. Izmaiņas pamatotas ar Eiropas standarta ČSN EN 12553 prasībām. NAI paredzēta ražošanas objektu, viesnīcu, uzņēmumu, dzīvojamo kompleksu un apdzīvoto teritoriju radīto sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. NAI priekšrocība ir viegla pielāgojamība vietējiem apstākļiem un vienkārša tehnoloģiskā konstrukcija.
NAI pamata tipveida sēriju var izmantot apjomam no 30 līdz 150 ekvivalentajiem iedzīvotājiem (CE). Lielākas NAI var iegūt, apvienojot pamata tipveida sērijas (piem., NAI 200 CE sastāv no divām NAI, kas paredzētas 100 CE).

Atsevišķu tipu apraksts

NAI AS - VARIOcomp N var piegādāt divās galvenajās pamata versijās, kuras var papildināt ar iekārtu fosfora izgulsnēšanai.
1. AS - VARIOcomp N
Notekūdeņi ietek NAI gravitācijas ietekmē, un nav nepieciešama iebūvēta sūknēšanas šahta.
2. AS - VARIOcomp N/PUMP
NAI paredzēta vietām, kur reljefa līmeņa starpības dēļ nepieciešama notekūdeņu sūknēšana un NAI tehnoloģisko līmeni.

Pasūtījuma piemērs:
AS - VARIOcomp 60 N/P
2 NAI paredzēta 60 CE, ar parametriem, kas atbilst nitrifikācijai, un ar iekārtu fosfora satura samazināšanai.
AS - VARIOcomp 100 N/PUMP
2 NAI paredzēta 100 CE, ar parametriem, kas atbilst nitrifikācijai, un ar iebūvētu sūknēšanas šahtu.
AS - VARIOcomp 150 N/PUMP/P
2 NAI paredzēta 150 CE, ar parametriem, kas atbilst nitrifikācijai, un ar iebūvētu sūknēšanas šahtu un ar iekārtu fosfora satura samazināšanai.

Būvniecības darbu apraksts:

NAI nepieciešams uzstādīt uz dzelzsbetona plātnes NAI nepieciešams apbetonēt, pārsegumu ieskaitot Pievadcaurules un izvadcaurules nepieciešams pievienot ar elastīgiem savienojumiem Gaisa kompresors ir novietots atsevišķā vēdināmā plastikāta korpusā, kas iebūvēts NAI iekšienē Elektrības sadali var novietot aizslēdzamā plastikāta statnī NAI tuvumā vai tuvākajā ēkā (piem., noliktavā vai garāžā) un savienot ar NAI ar drošinātāju, pa zemē iebūvētu kabeļu tuneli, kura minimālā dimensija ir DN 100

Darbības apraksts

1. AS - VARIOcomp N
Notekūdeņi ietek NAI pirmējā nostādinātājā, kas vienlaikus kalpo arī par lieko nosēdumu rezervuāru. Šeit tiek uztvertas mehāniskas nogulsnes un peldošie netīrumi. NAI aktivācijas nodalījumā mehāniski priekšattīrītajā notekūdenī caur smalkus burbulīšus veidojošiem aerācijas elementiem tiek ievadīts gaiss. Mikroorganismu kolonijas, ko sauc par aktīvām dūņām, skābekļa iedarbībā sadala organisko piesārņojumu un nitrificē ūdenī esošo slāpekli. NAI otrējā nostādināšanas nodalījumā notiek aktīvo dūņu pārslu izgulsnēšanās un attīrītā ūdens izvadīšana no iekārtas. Sabiezinātās dūņas no otrējās nostādināšanas nodalījuma automātiski nonāk atpakaļ aktivācijas nodalījumā, kā recirkulācijas dūņas. Daļa aktīvo dūņu sistemātiski no aktivācijas posma, kā liekās nogulsnes pārsūknē uz nogulšņu uzkāšanas nodalījumu.

2. AS - VARIOcomp N/P
Atšķirībā no tipa AS - VARIOcomp N NAI ir papildināta ar iekārtu koagulanta dozēšanai, lai samazinātu fosfora saturu attīrītajā ūdenī. Koagulanta dozatoru var novietot attīrīšanas iekārtas korpusā, tāpēc nav nepieciešami papildus būvniecības darbi.

3. AS - VARIOcomp N/PUMP
Atšķirībā no pamattipa AS – VARIOcomp N NAI sastāvdaļa ir iebūvēts sūkņa bloks, kas aprīkots ar nogulšņu sūkņiem un režģu grozu. Notekūdeņus iesūknē tieši NAI aktivācijas daļā.

 

Rasējums

 

NAI AS-VARIOcomp N izmēru tabula

 

Garantēto vērtību tabula

Garantētās NAI AS-VARIOcomp N izplūdē parametri ievērojot uzstādīšanas un ekspluatācijas noteikumus:

 

NAI tips AS-VARIOcomp N/PUMP/P papildus aprīkots ar dozacijas sūkni, kas samazina fosfora koncentrāciju izplūdē 
(Pkop.= 2 m/l).

Dotās notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas paredzētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanai. 
Iekārtas nav piemērotas rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai!!!