AS-VARIOcomp K ULTRA - Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta ar membrānu tehnoloģiju

AS-VARIOcomp K ULTRA

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas no 5 līdz 25 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

Pielietojums
VARIOcomp K ULTRA ir sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas paredzēta notekūdeņu attīrīšanai, ko rada dzīvojamās mājas ar iedzīvotāju skaitu no 5 līdz 25 cilvēkiem. No šādas iekārtas attīrītais ūdens salīdzināms ar dzeramā ūdens kvalitāti.
Apraksts
Pateicoties attīrīšanas iekārtas bioloģiskajā daļā ievietotam membrānu filtram, kas nodrošina vīrusu, koloidālo daļiņu, baktēriju un olbaltumvielu aizturi uz membrānas virsmas, attīrītos notekūdeņus var izmantot laistīšanai, automašīnu mazgāšanai, veļas mazgāšanai un peldbaseinu pildīšanai (nav ieteicams šādus ūdeņus lietot dzeršanai, lai gan ūdens kvalitāte ir droša no higiēnas viedokļa). Notekūdeņu attīrīšanas iekārta tiek uzstādīta gruntī izraktā bedrē, bet zemes virspusē atrodas tikai iekārtas segvāks, kas paredzēts iekārtas apkalpošanai. Iekārtas ar kanalizācijas sistēmu tiek savienotas ar standarta polipropilēna caurulēm (DN 150). Iekārtas darbībai nepieciešams gaiss, tādēļ iekārtai tiek pievienots aerācijas sūknis. Aerācijas sūknis tiek uzstādīts vadoties pēc vietējiem apstākļiem, uzstādot to pie iekārtas speciāli tam paredzēta konteinerā vai tuvumā esošajā ēkā. NAI darbības funkcijas tiek nodrošinātas jau ražošanas procesā. Pēc iekārtas uzstādīšanas nav nepieciešami papildus būvdarbi.

                                                                                    

Attīrīšanas iekārtas ekspluatācija un apkope
NAI konstrukcija nodrošina vieglu piekļuvi iekārtas tehnoloģiskajam aprīkojumam. Iekārtas tehnisko apkopi vai remontu ir iespējams veikt neatsūknējot iekārtā esošos notekūdeņus. Lai nodrošinātu aerācijas sūkņa ilgāku kalpošanas laiku kompresoru novieto ēkas iekšienē vai polipropilēna konteinerā ārpus attīrīšanas iekārtas. Gadījumā, ja paredzama iekārtas ilgstoša nenoslogošana (atvaļinājuma, ceļojuma utl.) iekārtu vienkārši var pārslēgt recirkulācijas režīmā, kas nodrošina bioloģiskā procesa nepārtrauktību. Izplūdes caurules konstrukcija nodrošina vieglu attīrīto notekūdeņu paraugu ņemšanu. Attīrīšanas iekārtas efektīvākai darbībai otrējo nostādinātāju iespējams aprīkot ar automātisku uzpeldējušo nogulšņu nosmēlēju un vajadzības gadījumā arī ar fosfora samazināšanas ķimikāliju dozācijas iekārtu. Iekārtas apkopes primārās darbības var veikt iekārtas īpašnieks vai apkalpojošais uzņēmums. Iekārtas tehnisko apkopi veic tikai apkalpojošais uzņēmums, kas pielāgo iekārtu vietējiem apstākļiem. Pēc noteikta intervāla iekārtā esošajam membrānas filtram nepieciešama reģenerācija. To veic reizi pusgadā. Membrānas reģenerāciju drīkst veikt tikai iekārtas apkalpojošais uzņēmums.

Attīrīšanas iekārtas ekspluatācija un apkope
NAI konstrukcija nodrošina vieglu piekļuvi iekārtas tehnoloģiskajam aprīkojumam. Iekārtas tehnisko apkopi vai remontu ir iespējams veikt neatsūknējot iekārtā esošos notekūdeņus. Lai nodrošinātu aerācijas sūkņa ilgāku kalpošanas laiku kompresoru novieto ēkas iekšienē vai polipropilēna konteinerā ārpus attīrīšanas iekārtas. Gadījumā, ja paredzama iekārtas ilgstoša nenoslogošana (atvaļinājuma, ceļojuma utl.) iekārtu vienkārši var pārslēgt recirkulācijas režīmā, kas nodrošina bioloģiskā procesa nepārtrauktību. Izplūdes caurules konstrukcija nodrošina vieglu attīrīto notekūdeņu paraugu ņemšanu. Attīrīšanas iekārtas efektīvākai darbībai otrējo nostādinātāju iespējams aprīkot ar automātisku uzpeldējušo nogulšņu nosmēlēju un vajadzības gadījumā arī ar fosfora samazināšanas ķimikāliju dozācijas iekārtu. Iekārtas apkopes primārās darbības var veikt iekārtas īpašnieks vai apkalpojošais uzņēmums. Iekārtas tehnisko apkopi veic tikai apkalpojošais uzņēmums, kas pielāgo iekārtu vietējiem apstākļiem. Pēc noteikta intervāla iekārtā esošajam membrānas filtram nepieciešama reģenerācija. To veic reizi pusgadā. Membrānas reģenerāciju drīkst veikt tikai iekārtas apkalpojošais uzņēmums.

Attīrītā ūdens izmantošana

 

Griezuma izmēri