AS-VARIOcomp K - Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta no 5 līdz 25 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

AS-VARIOcomp K 5-25 CE - Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta no 5 līdz 25 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

Daudzās Eiropas valstīs un Latvijā viena no populārākām notekūdeņu bioloģiskām attīrīšanas iekārtām!

Apraksts

VARIOcomp K – ir izstrādāta, kā mazās klases notekūdeņu bioloģiska attīrīšanas iekārta privātmājām, dzīvojamām ēkām un nelieliem rūpnieciskiem objektiem. Šāds notekūdeņu attīrīšanas sistēmu tips piemērots lietošanai vietās, kur nav iespējas pieslēgties centralizētiem kanalizācijas tīklam.

VARIOcomp K – ir vienkārša, stacionāra, jaunas konstrukcijas un tehnoloģiskā iekārta, kuru pastāvīgi uzlabo un pilnveido.
Iekārtas izstrādē pielietotas pārbaudītas tehnoloģiskās metodes, ka arī dažādi tehniskie jauninājumi, padarot iekārtu viegli uztādāmu un apkalpojamu ar augstiem drošības nosacījumiem.

VARIOcomp K – pielietojuma vietās, kur ir vajadzība pēc vienkāršam iekārtām, kas pielāgojamas vietējiem apstākļiem un izmaiņām. Konstrukcijā ir ņemtas vērā prasības, kas nodrošina iekārtas vienkāršu apkalpošanu un darbības uzraudzību.

                         

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas AS-VARIOcomp K priekšrocības

1. Attīrīšanas procesa stabilitāte: pietiekami lielas izlīdzināšanas un līdzsvarošanas platības, kā arī biomasas nesējs garantē augstu un nemainīgu attīrīšanas efektivitāti.

2. Tehniskais izpildījums: no PP (polipropilēns) izgatavota tvertne ar trim tehnoloģiskajiem nodalījumiem un iekšējo apsaisti, veido optimālu konstrukciju. Iekārtas darbība ir pilnībā pārskatāma un lietotājiem saprotama.

3. Vienkārša iebūvēšana un uzstādīšana
Attīrīšanas iekārtu uzstāda izraktā bedrē uz betona pamatnes. Mazais svars dod iespēju viegli transportēt un uzstādīt bez ceļamkrāna un citām celtniecības mašīnām. Ja iekārta uzstāda vietā, kur virs tās sagaidāma palielināta slodze, nepieciešams pielietot iekārtu ar dubulto apvalku (AS-VARIOcomb K/PB tips). Šādam tipam telpu starp apvalka iekšējo un ārējo sienu piebetonē – iekārtai šim nolūkam ir ierīkoti atbilstoši stiprinājumi un armējumu elementi. Pieeju dotā tipa iekārtām veido no standarta ražojuma dzelzsbetona pārsedzes ar čuguna segvāku. Iekārtas darbībai nepieciešams gaiss, tāpdēļ nepieciešams izveidot savienojumu starp iekārtu un gaispūti. Aerācijas sūknis (gaispūte) tiek iedarbināts, pieslēdzoties standarta elektrotīkla kontaktligzdai. Visas tehnoloģiskās funkcijas ir nodrošinātas jau pie iekārtas izgatavošanas, tāpēc, izņemot pašus būvdarbus, nekādi citi darbi pēc iekārtas uzstādīšanas nav nepieciešami. Pēc pievienošanas kanalizācijas sistēmai, iekārta ir gatava darbam. Uzstādīšanas laikā jāņem vērā vietējie apstākļi un nosacījumi, izvēloties attiecīgus iekārtu apsaistes un aprīkojumu elementus.

4. Vienkārša ekspluatācija un apkope
Visām iekārtas daļām ir viegli piekļūt, atverot segvāku, kura standarta izmēri ir (800 x 1000 mm). Pec segvāka atvēršanas viegli veikt attīrīšanas iekārtas pārbaudi un apkopi, kontrolanalīžu noņemšanu, pārslēgšanu uz ekonomisko režīmu vai otrādi. Pēc pasūtītāja vēlēšanās mēs varam piegādāt komplektā ar iekārtu arī proporcionālās dozēšanas ierīci, kas ar ķimikāliju dozēšanas palīdzību samazina ĶSP un BSP5, kā arī nodrošina fosfora atdalīšanu.

5. Darbības apraksts
Ieplūstošos notekūdeņus attīrīšanas iekārtā pirms tālākas bioloģiskās apstrādes vispirms mehāniski attīra no to sastāvā esošajiem rupjajiem mehāniskajiem piemaisījumiem. Rupjo piemaisījumu atdalīšana noris pirmreizējā nostādināšanas daļā (A). Tā nodrošina grimstošo un peldošo mehānisko piemaisījumu atdalīšanu. Uzpeldējušo mehānisko piemaisījumu norobežošanu no tālākas iekļūšanas nākošā apstrādes ciklā nodrošina iegremdējama starpsiena. Savukārt grimstošie mehāniskie piemaisījumu gravitācijas spēka ietekmē izgulsnējas pirmreizējā nostādinātāja dibenā. Pirmreizējā nostādinātāja funkcionālā telpa ir pietiekami liela, lai nodrošinātu arī atdalīto mehānisko piemaisījumu uzkrāšanu.
Pēc mehāniskās attīrīšanas notekūdeņi pārplūst uz aktivācijas nodalījumu (B). Aktivācijas nodalījumā caur aerācijas elementu sīku burbulīšu veidā ūdenī tiek padots gaiss, kas nepieciešams notekūdeņos esošajiem mikroorganismiem (aktīvajām dūņām). Aktivācijas nodalījums papildus aprīkots ar biomasas rezģi (C), kas nodrošina mikroorganismu piesaistīšanu uz savas virsmas, palielinot attīrīšanas efektivitāti.
Pēc bioloģiskās apstrādes notekūdeņi ieplūst otrreizējā nostādinātājā (E), kur noris aktīvo dūņu izgulsnēšana. Otrreizējā nostādinātājā izgulsnētās aktīvās dūņas tiek atgrieztas aktivācijas nodalījumā, bet virspusē nostādināto un attīrīto ūdeni ar aerolifta palīdzību (F) padod uz izplūdes tekni. Attīrītos notekūdeņus no iekārtas ar aeroliftu izvada līdz noteiktam līmenim, izveidojot iekārtā akumulācijas tilpumu. Šāds risinājums nodrošina iekārtas aizsardzību pret pārslodzēm (piemēram, izlaižot kanalizācijā lielu notekūdeņu daudzumu). Attīrīto notekūdeņu izplūdes daudzumu iespējams regulēt ar aerolifta palīdzību, nodrošinot notekūdeņu recirkulāciju mazas noslodzes laikā. Papildus izplūdes aeroliftam, attīrīšanas iekārtā atrodas arī lieko dūņu aerolifts, kas nodrošina lieko dūņu izvadīšanu no aktivācijas nodalījuma uz pirmreizējo nostādinātāju.

              Tehnoloģiskā shēma                                                                                        Griezuma izmēri

 

A – Pirmreizējā nostādināšanas daļa             B – Aktivācijas zona
C – Biomasas režģis                                             D – Akumulācijas daļa
E – Sedimentācijas daļa                                      F – Aerolifts

 

Garantētie notekūdeņu izejas parametri

Tehniskie parametri

-*1) priekš tipiem K/PB
tipiem 15 un 20K apakšējo daļu pastiprina, ja iekārtu uzstāda vietās ar augstu gruntsūdens līmeni.