AS-NIKKOL 5-220 CE - Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta no 5 līdz 220 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

 

AS-NIKKOL 5-220 CE - Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta no 5 līdz 220 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

Pielietojums

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšanas iekārtas AS – NIKKOL paredzēta sadzīves notekūdeņu attīrīšanai, kurus rada nelieli apdzīvoti objekti (sākot no privātmājām līdz nelieliem ciematiem). Šāda tipa iekārtas plaši izmantotas daudzās Eiropas valstīs un ir pierādījies, kā šīs iekārtas ir ekonomiskas ar augstu lietderības koeficentu, pie zema elektroenerģijas patēriņa

Apraksts

AS – NIKKOL tipa bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārta korpus pilnībā izgatavota no plastikāta (PP polipropilēna) kā pašnesoša konstrukcija. Visi iekārtas tehnoloģiskie procesi tiek apvienoti vienā korpusā, nodrošinot iekārtām mazus izmērus, bez vajadzības veikt papildus būvdarbus. Nelielais svars un mazie izmēri padara šāda tipa iekārtas viegli uzstādāmas, bez papildus būvdarbu veikšanas.
Galvenās šāda tipa iekārtu priekšrocības ir minimāls elektroenerģijas patēriņš un minimālas eksplutācijas izmaksas.

Darbības apraksts

AS´-NIKKOL tipa attīrīšanas iekārtu darbības pamatā ir mehāniska un bioloģiskas attīrīšanas metožu apvienojums (tehnoloģisko shēmu sk. attēlā zemāk). Mehānisko attīrīšanu veic pirmreizējā nostādinātājā (A), kas nodrošina rupjo mehānisko piemaisījumu atdalīšanu. Pirmreizējā nostādinātāja rezervuāra telpa (E) ir pietiekami liela, lai nodrošinātu atdalīto mehānisko piemaisījumu un lieko nogulšņu uzkrāšanu.
Pēc mehāniskās attīrīšanas notekūdeņi pārplūst uz notekūdeņu bioloģiskās apstrādes nodalījumu (C), kas nodrošina tālāku notekūdeņu bioloģisku attīrīšanas procesu. Bioloģiskā attīrīšanas nodalījuma darbību nodrošina biokontaktora vārpsta (B), kas daļēji iegremdēta notekūdeņos, lēni rotē ap savu asi. Paša biokontaktora iekšpuse pildīta ar gofrētu caurulīšu elementiem, uz kuru virsmas piesaistās notekūdeņus tīrošie mikroorganismi, veidojot tā saucamo bioplēvi. Rotācijas rezultātā biokontaktors veic notekūdeņu maisīšanu aktivācijas zonā, apgādājot ar skābekli ūdenī esošos mikroorganismus, bioplēvi saturošie mikroorganismi pārmaiņus uzņem skābekli un barības vielas no notekūdeņiem, kā rezultātā efektīvi tiek sadalīts notekūdeņos esošais organiskais piesārņojums.
Pēc bioloģiskās apstrādes nodalījuma notekūdeņi pārplūst uz otrējo nostādinātāju (D), kas nodrošina atmirušās bioplēves daļiņu nogulsnēšanu un recirkulāciju. Otrreizējā nostādinātāja virspusē nostādinās tīrs ūdens slānis, kas pašteces rezultātā caur izplūdes tekni izplūst no attīrīšanas iekārtas.
Lai atmirušās bioplēves daļiņas neuzkrātos bioloģiskajā attīrīšanas nodalījumā, tās ar speciāla kausa palīdzību, kas atrodas uz biokontaktora virsmas, tās novada uz pirmreizējo nostādinātāju, lieko nogulšņu uzkrāšanas telpu.

Tehnoloģiskā shēma

Tehniskie parametri

 

Garantētie izplūdes parametri:
- BSP5 < 20mg/l
- KSP < 90mg/l
- SV < 25mg/l