AS-ANAcomb 60-600 CE - Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta no 60 līdz 600 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

AS-ANAcomb 60-600 CE

Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārta no 60 līdz 600 iedzīvotāju skaita ekvivalentam

Pielietojums

Šādas notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas ir piemērotas komunālo notekūdeņu attīrīšanai, kurus rada ciemati, nelielas māju grupas, viesnīcas, kempingi, skolas utt.

Apraksts

Notekūdeņus šāda iekārtā attīra balstoties uz anaerobajiem un aerobajiem procesiem, tā saukto DUĀLO TEHNOLOĢIJU. Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas iekšējās telpas ir sadalītas tehnoloģiskos nodalījumos, nodrošinot attīrīšanas procesa efektivitāti, stabilitāti un pārskatāmību.
AS-ANAcob iekātu tipi paredzēti vietām ar notekūdeņu caurplūdumu no 9 līdz 90 m3/dienn. 

 

                      Tehnoloģiskā shēma

 

Eksplikācija:
1. Pirmējais nostādinātājs, dūņu un sūkņu telpa
2. Anaerobā daļa
3. Aerobā daļa
4. Otrējais nostādinātājs 

 

 

Duālās tehnoloģijas priekšrocības salīdzinājumā ar aerobajām tehnoloģijām:
rodas mazāk lieko dūņu - nav nepieciešams lietot lielas uzglabāšanas tvertnes liekajām nogulsnēm
aizņem mazu telpu
zemākas uzturēšanas izmaksas
iespējama periodiska attīrīšanas iekārtas darbība
stabils attīrīšanas process

Darbības apraksts

AS ANAcomb tehnoloģija sastāv no notekūdeņu mehāniskās priekšattīrīšanas, bioloģiskās attīrīšanas, dūņu apstrādes, mērīšanas un regulēšanas ierīcēm, un beidzamās (galīgās) attīrīšanas (atkarībā no pasūtītāja prasībām)
Mehāniskā priekšattīrīšana var tikt projektēta ar ieplūdes grozu, rupjām vai smalkām automātiski darbināmām restēm, tauku uztvērēju un sūkņu šahtu, kurā uzstāda sūkņus ar automātisku darbības kontroli.
Bioloģiskā stadija ir sadalīta anaerobajā un aerobajā daļās. Priekšattīrīti notekūdeņi plūst cauri visām anaerobā reaktora sekcijām, kur notekūdeņu attīrīšanas efektivitāte sasniedz 40-70%. Tālāk notekūdeņi plūst caur aerobo reaktoru, kur notekūdeņus bagātina ar gaisu, caur nodalījuma apakšā izvietotiem membrānu aerācijas elementiem. Aerobo mikroorganismu ietekmē, notekūdeņos tiek sadalīts atikušais organiskais piesārņojums. Otrējā nostādināšanas daļā no attīrīta ūdens tiek atdalītas aktīvas dūņās, kuras izgulsnējas nostādinātāja apakšējā daļā. Attīrītie notekūdeņi, kuru attīrīšanas efektivitāte sasniedz līdz 95%, pa izplūdes tekni tiek izvadīti no iekārtas, bet izgulsnētās dūņas, kā reirkulācijas dūņas tiek atgrieztas arobajā reaktorā. Liekās dūņas no aktivācijas nodalījuma, kā arī uzpeldējušās dūņas no otrējā nostādinātāja ar iekšējiem tehnoloģiskajiem sūkņiem automātiskā ražīmā pārsūknē uz dūņu uzglabāšanas nodalījumu, kas ir projektēts vismaz 150 dienu ilgam dūņu uzglabāšanas laikam. 

Paskaidrojuma:
CS - sūkņu stacija
JC - smalkie ekrāni (sieti, restes)
KZ - konteiners
LP - smilšu uztvērējs
AN - anaerobā daļa
D - denitrifikācijas daļa
N - nitrifikācijas daļa
DN – otrējais nostādinātājs
DA - gaisa pūtēji
MO - plūsmas mērītājs 

 

 

 

 

 

Nodalījumu izvietojums:
1. Sūkņu un dubļu telpa
2. Anaerobā daļa
3. Aerobā daļa
4. Otrējais nostādinātās 

 

 

 

 

Tehniskie parametri

Garantētie izplūdes parametri:

- BSP5 < 20 mg/l 
- ĶSP < 90 mg/l 
- SV < 30 mg/l 
- Nkop < 15 mg/l
- Pkop < 2 mgl