AS-ANAcomb 5-50 CE - Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta

AS-ANAcomb 5-50 CE - Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas iekārta

 

Pielietojums

Bioloģiska notekūdeņu attīrīšanas iekārtas AS - ANAcomb izstrādāta dzīvojamo māju, kotedžu, vasarnīcu, lauku māju, atpūtas un izklaidēs kompleksu, kempingu utt. radīto notekūdeņu attīrīšanai.
Šādu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu var sekmīgi lietot vietās, kur nav iespējams nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu pieplūdi (piemēram, ja objekts tiek ekspluatēts ar pārtraukumiem, vai tikai sezonas laikā). Attīrīšanas iekārta uzstādāma vietās, kurās nav iespējams pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. 

 

Apraksts

AS – ANAcomb bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas pilnībā izgatavotas no plastikāta (PP polipropilēna) un ir ar panesošu konstrukciju. Iekārtu uzstāda ierokot zemē, bez nepieciešamības veikt papildus būvdarbus. Iekārtas uzbūve nodrošina visu tehnoloģisko procesu apvienojumu vienā korpusā, neaizņemot lielu platību. AS-ANAcomb ir īpaši piemērota uzstādīšanai objektos ar nepastāvīgu notekūdeņu pieplūdi. Attīrīšanas iekārtā tiek apvienoti anaerobie un aerobie bioloģiskās attīrīšanas procesi, kas nodrošina augstu nemainīgu notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti nevienmērīgu notekūdeņu pieplūdes laikā. 

DUĀLĀ NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA

Priekšrocības salīdzinājumā ar anaerobajām vai aerobajām NAI:

1. mazi izmēri
2. piemērotas sezonālai darbībai
3. salīdzinājumā ar anaerobajām NAI:

augstāka- - attīrīšanas efektivitāte (augstāks ražīgums,
lietderības koeficents)
zemāka BSP5 vērtība izejā- -
mazāki- - izmēri
4. salīdzinājumā ar aerobajām NAI:
mazāks nosēdumu- - daudzums
zemāka ĶSP vērtība izejā- -
zemāks- - elektroenerģijas patēriņš 

 

Darbības apraksts

Ieplūstošos notekūdeņus attīrīšanas iekārta pirms tālākas bioloģiskās attīrīšanas vispirms mehāniski attīrīta no rupjajiem mehāniskajiem piemaisījumiem, ko veic pirmreizejā nostādināšanas daļā (A), kas nodrošina grimstošo un peldošo mehānisko piemaisījumu atdalīšanu. Uzpeldējušo mehānisko piemaisījumu atdalīšanu no notekūdeņiem nodrošina iegremdējama starpsiena savukārt grimstošie mehāniskie piemaisījumu gravitācijas spēka ietekmē izgulsnējās pirmreizēja nostādinātāja dibenā. Pirmreizējā nostādinātāja funkcionālā telpa ir pietiekami liela nodrošinot arī atdalīto mehānisko piemaisījumu uzkrāšanu uzkrāšanās telpā (B).
Pēc mehāniskas apstrādes notekūdeņi pārspiediena rezultātā pārplūst uz attīrīšanas iekārtas bioloģisko daļu, kas nodrošina notekūdeņu attīrīšanu anaerobos un aerobos apstākļos. Vispirms notekūdeņus attīrīta anaerobajā daļā (C). Anaeroba daļa ir sadalīta vairākās sekcijās, nodrošinot notekūdeņu plūsmu pārmaiņus augšup un lejup. Sekciju sadalījums nodrošina efektīvāku notekūdeņu sajaukšanos, paaugstinot attīrīšanas kvalitāti. Attīrīšanas kvalitāte anaerobajā daļā sasniedz 40 – 70%.
Pēc anaerobas daļas notekūdeņi pārspiediena rezultāta pārplūst uz aerobo daļu (D), kur aerobos apstākļos norit atlikušā organiskā piesārņojuma sadalīšanās un amonjaka slāpekļa nitrifikācija. Aerobajā daļā atrodas aerācijas elements, kas nodrošina nepārtrauktu notekūdeņu bagātināšanu ar gaisu.
Pēc aerobās daļas notekūdeņi pārplūst uz otrējo nostādinātāju (E). Otrējais nostādinātājs nodrošina aktīvu dūņu atdalīšanu no attīrītajiem ūdeņiem novēršot, to nokļūšanu izplūdē. Atdalītās aktīvas dūņas pēc nostādināšanas gravitācijas spēka ietekmē tiek atgrieztas atpakaļ uz aerobo daļu.
Aerobās daļas darbības laikā veidojas lieks daudzums aktīvo dūņu, kuras periodiski ar aerolifta palīdzību atgriež uzkrāšanās telpā, kur notiek dūņu izgulsnēšanās un mineralizācijas procesi. 

Paskaidrojums

A – pirmreizējais nostādinātājs
B – uzkrāšanas telpa
C – anaerobā daļa
D – aeroba daļa
E – otrreizējais nostādinātājs

 

 

 

 

 

 

 


x: attālums starp tvertnes malu un ieplūdes atveres asi

Garantētie attīrītā ūdens parametri

AS-ANAcomb tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas paredzēta 5 - 50 iedzīvotāju skaita ekvivalentam izplūdē nodrošina sekojošus parametrus:

- BSP5 – 20mg/l

- ĶSP – 80mg/l

- SV – 20mg/l

- N-NH4 – 15mg/l