Aktīvo dūņu atūdeņošanas sistēmas AS-GOS R

Aktīvo dūņu atūdeņošanas sistēmas AS-GOS R

Ekonomiski un praktiski efektīvs risinājums, privātmāju notekūdeņu attīrīšanas iekārtu lieko dūņu kompleksai izmantošanai.

Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības rezultātā ar laiku rodas lieks daudzums aktīvo dūņu, kuras periodiski nepieciešams izvadīt no attīrīšanas iekārtas. Tradicionāli dūņas atsūknē, izmantojot asenizācijas mašīnas, kam tālāk liekās dūņas jānogādā uz pilsētu attīrīšanas iekārtām. Asenizācijas pakalpojumu izmantošana sadārdzina iekārtas ekspluatācijas izmaksas, tādēļ viens no efektīvākajiem risinājumiem ir individuālo aktīvo dūņu atūdeņošanas sistēmas AS-GOS M un AS-GOS R izmantošana. Dotās sistēmas ir ekonomiskas un praktisks risinājums dūņu pārstrādē.

Pielietojums

Dūņu atūdeņošanas sistēma AS-GOS R darbības nodrošināšanai lieko aktīvo dūņu neitralizēšanai izmanto mitrāju augus. AS-GOS R darbības rezultātā no aktīvajām dūņām tiek atdalīts liekais ūdens, nodrošinot arī patogēno baktēriju samazināšanu.
AS-GOS R sistēma īpaši piemērota uzstādīšanai vietās ar augstām estētiskām prasībām. Atūdeņošanas sistēmu ir ērti pielāgot kopējā ainavā, izmantojot dažādus mitrāju augus (niedres, meldrus, ūdenslilijas, vilkvālītes un kārklus).

Darbības apraksts

Liekās dūņas no attīrīšanas iekārtas pārsūknē uz speciālo baseinu AS-GOS R, kurā tiek kultivēti mitrāju augi. Liekais dūņu ūdens gravitācijas ietekmē tiek filtrēts caur mitrāju augu sakņu sistēmu nodrošinot rupjo daļiņu atdalīšanu. Mitrāju augu izmantošana nodrošina arī papildus dūņu ūdens bioloģisko attīrīšanas procesu. Liekais dūņu ūdens, pēc atdalīšanas paštecē pūst atpakaļ uz attīrīšanas iekārtu, neradot lieku enerģijas patēriņu un piesārņojumu. AS-GOS R sistēma nodrošina arī dūņu kompostēšanas iespējas, kas samazina patogēno baktēriju un vīrusu daudzumu. Pēc vairāku gadu darbības atūdeņošanas sistēmas baseins piepildās ar substrātu, kuru var izmantot komposta gatavošanā, ko tālāk iespējams izmantot apzaļumošanā. Pēc atūdeņošanas baseina iztukšošanas, dūņu atūdeņošanas ciklu var atsākt no jauna.

Tehnoloģiskā shēma

 

 Dūņu atūdeņošanas sistēmas AS-GOS R aprīkojums:


- sūknis SIGMA 1 1/4"EFRU-16-5-GU
- elektrības sadales bloks ar laika releju
- sadales līnijas