Aktīvo dūņu atūdeņošanas sistēmas - AS-GOS M

Aktīvo dūņu atūdeņošanas sistēmas - AS-GOS M

 

Pielietojums

Dūņu atūdeņošanas sistēma AS-GOS M paredzēta mehāniskai aktīvo dūņu atūdeņošanai gravitācijas spēku ietekmē. Sistēma ir plaši pielietojama dažādu veidu individuālo māju notekūdeņu bioloģisko attīrīšanas iekārtu dūņu apstrādei. Sistēmas darbība nodrošina dūņu ūdens atdalīšanu no aktīvajām dūņām, samazinot to apjomu. Aktīvās dūņas pēc apstrādes tālāk iespējams kompostēt un izmantot apzaļumošanā.

Darbības apraksts

Kad aktīvo dūņu līmenis attīrīšanas iekārtā pārsniedz maksimālo pieļaujamo koncentrāciju, dūņas ar sūkni pārsūknē uz atūdeņošanas sistēmu AS-GOS M. Nonākot atūdeņošanas sistēmā, lieko dūņu ūdeni, gravitācijas spēka ietekmē filtrē caur drenāžas caurulēm, aizturot aktīvo dūņu daļiņas. Pēc filtrēšanas dūņu ūdeni paštecē novada atpakaļ uz attīrīšanas iekārtu, neradot lieku elektroenerģijas patēriņu un piesārņojumu. Dūņu tilpums, pēc atūdeņošanas samazinās un tās iespējams izmantot tālākai kompostēšanai. Pēc kompostēšanas dūņas var izmantot, kā vērtīgu mēslojumu apzaļumošanā.

Tehnoloģiskā shēma

Atūdeņošanas sistēmas AS-GOS M darbības priekšrocības:

  - ekonomiskums (izmaksas samazinātas līdz minimumam) 
  - sistēmas darbība nerada nepatīkamu smaku 
  - pēc apstrādes dūņas iespējams izmantot kompostēšanai 
  - stabila un droša darbība 
  - viegli pielāgojama būvniecības nosacījumiem
  - nerada vides piesārņojumu

Izmantošana:

  - individuālajās mājās, kurām nav pieejami centralizētie kanalizācijas tīkli 
  - vasarnīcās, atpūtas objektos utt.